L'APIMA

QUÈ ÉS L’APIMA?
És la manera més efectiva que tenim pares i mares d’agrupar-mos i organitzar-mos dins el centre escolar dels fills. L’APIMA (associació de pares i mares) és una entitat sense ànim de lucre, és a dir no cerca beneficis ni personals, ni materials, ni econòmics. 
Els objectius de les APIMAS o AMIPAS ón: 
  1. promoure la participació de pares i mares a la comunitat educativa
  2. ampliar els espais d’educació i socialització de l’alumnat
  3. realitzar accions que contribueixin a la millora de la convivència i l’ensenyament dels nostres fills.

PER QUÈ SERVEIX?
L’escola no només la formen els alumnes i el professorat, sinó totes les persones que estan implicades en l’educació i formació dels infants. Les mares i els pares juguen, en aquest sentit, un paper cabdal, i l’Associació ajuda a unir aquestes forces per tal de teixir accions constructives i significatives per a la millora de l’escola, l’educació i la formació dels nins.
Les funcions, com les formes de participació de l’APIMA, són diverses:
• Donar suport a pares i mares, mestres i alumnes i del Centre en tot allò que
contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nins.
• Promoure la participació de les mares i pares a la comunitat educativa.
• Programar i realitzar activitats pròpies.
• Fer de nexe entre el centre d’ensenyament i el seu entorn.
• Realitzar activitats culturals i de formació per a mares i pares.
• Participar en el Consell Escolar del centre com a representants de les famílies.
En essència, l’APIMA és la millor eina perquè t’impliquis i influeixis positivament en el funcionament de l’escola.

QUI EN FORMA PART?
Actualment, la junta directiva de l’Associació està formada per 12 persones, cada una d’elles amb els càrrecs següents: 

Tolo Noguera, president
Fina Moyà, vicepresidenta
Lurdes Piña: tresorera
Begoña González, secretària
Xisca Collado, vocal
Ana Belen, vocal
Rosa Blanco, vocal
Alejandra Oliva, vocal
Aina Riera, vocal
Mimà Moranta, vocal
Maria Bel Pocoví, vocal

Més enllà però, dels càrrecs i responsabilitats que puguin tenir, el més important és que l’escola tingui un grup de mares i pares actius, que participin en benefici de l’educació dels seus fills perquè tots som APIMA i escola!

COM POTS PARTICIPAR?

Les formes de participació són múltiples i variades. El ventall és molt ampli, i pot anar des d’assistir a una festa organitzada per l’APIMA, a formar part de la junta directiva, o simplement a fer ús dels serveis que ofereix l’associació. A grans trets, hi ha tres formes de participació bàsiques: 

Fent-te soci de l’associació de mares i pares, per gaudir dels serveis que ofereix l’Associació, i facilitar alhora que aquesta tingui uns recursos mínims per al seu funcionament (butlleta d’inscripció al despatx d’APIMA, a l’entrada de l’edifici de primària). 
• Apuntant els teus fills a les activitats extraescolars 

• Assistint a les reunions que us proposem i participant de les decisions que es prenen. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada